Quick office använder cookies för att göra webbplatsen lite bättre för dig. Genom att fortsätta surfa runt här, så godkänner du användandet av detta. Läs mer här om du har frågor.

För Investerare

Quick Office är sedan 25 år en ledande leverantör av Kontorshotell i Stockholm. I dagsläget befinner vi oss i en branschglidning där Quick Office nu tar klivet vidare som skapare av nästa generation av arbetsmiljöer; en mix av flexibla kontorslösningar, hospitality och goda arbetsplatser.

Quick Office är rätt positionerat på rätt marknad med rätt erbjudande.

KONTAKTPERSON
Pernilla Ytterbring / VD
pernilla@quickoffice.se
+46 700 62 29 62

VARFÖR INVERSTERA I QUICK OFFICE?

Globalt är marknaden för hybridkontor och coworking, bl.a. till följd av pandemin, ett mycket snabbt växande koncept.

 • Under den senaste femårsperioden var tillväxten i medlemsantal 390%, vilket motsvarar en årligt tillväxttakt (CAGR) på 37%.
 • Mellan 2022 och 2025 förväntas antalet medlemmar att fördubblas.

Quick Office har närmare 25 års erfarenhet från drift och expansion av kontorshotell och coworkingenheter.

 • Bolaget har utvecklat en skalbar affärsmodell och har en unik position på den svenska marknaden, där bolaget når målgrupper utanför de största aktörernas träffradie.
 • Bolaget levererade ett positivt EBITDA under pandemiåret 2020 men drabbades hårdare under 2021 (- 6,1 MSEK).
 • Sedan Q2 2022, ger rörelsen åter ett positivt kassaflöde.
 • Återhämtningen från 2021 är stark och gruppen omsätter i dag drygt 50 MSEK (årstakt) och koncernen 38 MSEK. Bolaget förväntas dubblera sin omsättning inom 2 år och driver vidare sin expansion:
  • Två omfattande nyetableringar genomfördes trots pandemin under hösten 2021. Dessa förväntas tillföra ca 25 – 35 MSEK årsomsättning för gruppen och motsvarande ca 3 MSEK på EBITDA-nivå 2023.
  • Under våren öppnades en ny enhet i Kista, Quick Office A:Place ihop med Castellum.
  • Under sommaren 2022 etablerades den första enheten utanför storstadsregionerna, Quick Office Homey i Järna.

NYHET/DATUM 2022-10-04

Quick Office planerar en nyemission ihop med Pepins

Quick Office planerar att under hösten 2022 genomföra en emission ihop med pepins. Just nu pågår förberedelserna inför lanseringen. Håll utkik här samt på pepins.se för mer information.