För investerare

Kontakta oss

Framtidens arbetsmiljöer skapas nu

Quick Office är sedan 25 år en ledande leverantör av kontorslokaler i Stockholm, vi finns också i Malmö och i Fuengirola på den spanska solkusten. I dagsläget gör vi en förflyttning där Quick Office tar klivet vidare som skapare av nästa generation av arbetsmiljöer; en mix av flexibla kontorslösningar, hospitality och goda arbetsplatser.
 
Quick Office är rätt positionerat på rätt marknad med rätt erbjudande.

pernilla@quickoffice.se
+46 700 62 29 62

Pernilla Ytterbring

VD

Flera anledningar att investera i Quick Office

Globalt är marknaden för hybridkontor och coworking, bland annat till följd av pandemin, ett mycket snabbt växande koncept.
 
– Under den senaste femårsperioden var tillväxten i medlemsantal 390%, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) på 37%.

– Mellan 2022 och 2025 förväntas antalet medlemmar att fördubblas. Quick Office har närmare 25 års erfarenhet från drift och expansion av kontorshotell och coworkingenheter.

– Bolaget har utvecklat en skalbar affärsmodell och har en unik position på den svenska marknaden, där bolaget når målgrupper utanför de största aktörernas träffradie.

– Bolaget levererade ett positivt EBITDA under pandemiåret 2020 men drabbades hårdare under 2021 (- 6,1 MSEK).

– Sedan Q2 2022, ger rörelsen åter ett positivt kassaflöde.

– Återhämtningen från 2021 är stark och gruppen omsätter i dag drygt 50 MSEK (årstakt) och koncernen 38 MSEK. Bolaget förväntas dubblera sin omsättning inom 2 år och driver vidare sin expansion:

– Två omfattande nyetableringar genomfördes trots pandemin under hösten 2021. Dessa förväntas tillföra ca 25 – 35 MSEK årsomsättning för gruppen och motsvarande ca 3 MSEK på EBITDA-nivå 2023.

– Under våren öppnades en ny enhet i Kista, Quick Office A:Place ihop med Castellum.

– Under sommaren 2022 etablerades den första enheten utanför storstadsregionerna, Quick Office Homey i Järna.