Hållbarhetspolicy för Quick Office

Quick Office

På Quick Office är vi engagerade i att främja hållbarhet inom alla aspekter av vår verksamhet. Vi erkänner att vår framgång som företag är direkt kopplad till vår förmåga att agera ansvarsfullt mot miljön, våra anställda, kunder och samhället i stort.

Vår Vision:

Att vara ledande inom kontorslösningar med hållbarhet som en central princip och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid.

Miljöansvar

 1. Energianvändning och Klimatpåverkan:
  • Minska vår energiförbrukning genom effektiva lösningar och grön energi.
  • Sträva efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att implementera hållbara praxis i våra kontorsutrymmen.
 2. Avfallshantering:
  • Minska avfall och främja återvinning och återanvändning av material.
  • Implementera digitala lösningar för att minska pappersanvändningen.
 3. Hållbar Inköp:
  • Prioritera inköp av miljövänliga och hållbart producerade produkter.
  • Samarbeta med leverantörer som delar våra hållbarhetsvärderingar.

Socialt ansvar

 1. Arbetsplats och Diversitet:
  • Skapa en inkluderande och mångfaldig arbetsplats.
  • Erbjuda hälsoprogram och initiativ för att främja välbefinnande bland våra anställda.
 2. Community Engagement:
  • Engagera oss i lokalsamhället genom att stödja lokala initiativ och välgörenheter.
  • Uppmuntra och stödja volontärarbete bland våra anställda.

Affärsetik

 1. Transparenta Affärspraktiker:
  • Upprätthålla högsta möjliga standarder för ärlighet och integritet i alla våra affärsförbindelser.
  • Säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet i våra rapporteringsprocesser.
 2. Kundengagemang:
  • Arbeta nära med våra kunder för att förstå och uppfylla deras behov på ett hållbart sätt.
  • Erbjuda utbildning och resurser för att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara i sina verksamheter.

Implementering och Uppföljning:

 1. Vi förbinder oss att regelbundet övervaka och utvärdera våra hållbarhetspraktiker och uppdatera vår policy för att säkerställa att vi fortsätter att uppfylla och överträffa branschstandarder. Vi kommer att kommunicera våra framsteg och utmaningar öppet med alla våra intressenter.
 2. Quick Office är engagerade i att bygga en hållbar framtid och vi välkomnar alla våra anställda, kunder och partners att delta i denna viktiga resa.

Söker du kontorsrum eller coworking plats?

Få tillgång till inspirerande miljöer hos Quick Office.

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden