Franchise | Quick Office
sv
Meny

Bli franchisetagare

Driv ditt eget Quick Office-kontor i ett färdigt och beprövat kontorshotellskoncept.

Franchise – Egen företagares stora möjlighet

Quick Office grundades 1999 och är idag Sveriges ledande kontorshotell-kedja. Vi erbjuder dig som idag driver ett kontorshotell, eller har en kontorsfastighet/kontorslokal, att ingå i Quick Office- kedjan.

Driver du ett kontorshotell idag eller har en kontorsfastighet/kontorslokal erbjuder vi dig att ingå i Quick Office-kontorshotellskedja via franchising.

Vi har lång erfarenhet av att kunna driva kontorshotell på ett effektivt sätt. Att ingå i Quick Office ger dig och dina hyresgäster stora fördelar genom att vi finns på flera andra platser och kan erbjuda stordriftsfördelar.

Alla hyresgäster hos Quick Office kan nyttja mötes- och konferensrum på samtliga av våra kontor samt tillfälliga arbetsplatser när de tex är på genomresa.

Franchise är en av de snabbaste växande företagsformerna och vill du veta mer om franchise rekommenderar vi att du går in på Svensk Franchise hemsida.

Genom franchisekonceptet får du bland annat ta del av:

1. Färdig profil och starkt känt varumärke
2. Strukturkapital
3. Bred gemensam marknadsföring
4. Löpande leadsgenerering från företag som önskar hyra arbetsplatser, kontorsrum, mötes- och konferernsrum
5. Tidsbesparande system, system för att hålla koll på hyresgäster och effektivt driva och administrera kontorshotell.
6. Löpande vidareutveckling och expansion av kontorshotellsverksamheten

Vill du ingå i Quick Office-kedjan med ditt nuvarande kontorshotell eller har du en kontorsfastighet/lokal som passar till ett kontorshotell är du välkommen att höra av dig till Niklas Lénart 0708-22 95 43 eller maila till franchise@quickoffice.se.

Alla intresseanmälningar hanteras som konfidentiell information.